Társasingatlankezelő

A közös képviselő milyen feladat?

2002. október 06.

Alapvetően műszaki, kereskedelmi vagy pénzügyi feladat-e az ingatlankezelés, vagy valami egészen más? A XXI. századi elvárásoknak megfelelően már nem ingatlankezelésről, hanem ingatlangazdálkodásról – mint komplex feladatról – kell beszélnünk, ami magába foglalja: az ingatlan jogi kezelését és adminisztrációját a vagyon kezelését és adminisztrációját az ingatlan műszaki kezelését az ingatlannal kapcsolatos számviteli feladatokat az ingatlantulajdonosok részére […]
Tovább olvasom »

Társasházkezelő képesítés

2002. október 06.

Az ingatlankezelői, társasházkezelő tevékenységet a 38/1997. (VI. 27.) BM rendelet szabályozza. A feladatkör jó kapcsolatteremtő képességen alapulva, a munkafolyamat minden részletére kiterjed, és az ingatlangazdálkodás, valamint az ebben kialakult piaci viszonyok ismeretét – a társasház fenntartásával, a társasházak működésével összefüggő követelmények ismeretét feltételezi. A kezelő a tevékenységi körén belül: az ingatlan jellemzőinek ismeretében – gazdasági […]
Tovább olvasom »

A közös képviselő és intéző bizottság

2002. október 06.

A társasház ügyvezetését, mely lényegében az ingatlan kezeléséből áll, a közös képviselő, vagy az intéző bizottság láthatja el. A társasházkezelési tevékenység nagyobb, pl. középmagas épület esetében több hozzáértést, szakmai ismereteket igényel. Ennek kötelező előírása azonban csak fokozatosan vezethető be, ezért egyenlőre a törvény a lényegében üzletszerűen házkezeléssel foglalkozó személyektől kívánja csupán meg a szakképesítés megszerzését. […]
Tovább olvasom »

A számvizsgáló bizottság

2002. október 06.

A törvény a jelenleginél hangsúlyosabb szerepet kíván biztosítani a számvizsgáló bizottságnak azzal, hogy a továbbra is fennmaradó általános ellenőrzési jogkörén kívül a döntés-előkészítésben való aktív részvételt is előírja számára.
Tovább olvasom »

A társasház legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés

2002. október 06.

A törvény széles jogkörrel ruházza fel a közgyűlést. A társasház működésével, gazdálkodásával kapcsolatos, valamint a személyi kérdésekben való konkrét döntéseken kívül a törvény a közgyűlés hatáskörébe utalja mindazokat a döntéseket, melyeket az alapító okirat, illetve a szervezeti és működési szabályzat nem utal más személy vagy szervezet hatáskörébe. Ezzel a törvény egyrészről a tulajdonosoknak a közös […]
Tovább olvasom »

Alapító Okirat és Szervezeti, Működési Szabályzat

2002. október 06.

A társasház létét, működését alapvetően három belső szabályozó rendezi: alapító okirat szervezeti, működési szabályzat házirend   Nevezett szabályozók két, e tekintetben meghatározó jellegű alaptörvényre: a Polgári Törvénykönyv a többször módosított 1959. évi IV. törvény, és az 1997. évi CLVII. Törvény a társasházról épülnek. Az alapító okirat minden társasház jogi alapokmánya, hiszen a társasház tulajdon létrehozásához […]
Tovább olvasom »

Amit az állattartásról tudni kell

2002. május 02.

Előzmények A legutóbbi időben a lakásszövetkezeti és társasházi köz– (küldött)gyűléseken ismét sok szó esik a tulajdonosok sokszor elfogadhatatlan állattartási szokásairól. Azért, hogy a lakástulajdonosok lakóhelyi közérzete javuljon, ismét szólunk az állatvédelem legfontosabb szabályairól. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 1999. január 1-én lépett hatályba. A törvény megalkotásának célja az volt, hogy […]
Tovább olvasom »

APEH állásfoglalás számlaadásról

2000. november 13.

Társasház adóalanyiságával és a közös költségek számlázásával kapcsolatos kérdésünkre kapott állásfoglalás letölthető dokumentuma.
Tovább olvasom »