Társasingatlankezelő

Társasházkezelő képesítés

Az ingatlankezelői, társasházkezelő tevékenységet a 38/1997. (VI. 27.) BM rendelet szabályozza. A feladatkör jó kapcsolatteremtő képességen alapulva, a munkafolyamat minden részletére kiterjed, és az ingatlangazdálkodás, valamint az ebben kialakult piaci viszonyok ismeretét – a társasház fenntartásával, a társasházak működésével összefüggő követelmények ismeretét feltételezi.

A kezelő a tevékenységi körén belül:

Legfontosabb feladatai:

  1. Ingatlankezelési tervet készít figyelembe véve az ingatlan jellemzőit (elhelyezkedés, műszaki állapot), meghatározva az ingatlan működési bevételeit és kiadásait, a működés javítását szolgáló javaslatokkal.
  2. Ingatlanfenntartás területén az üzemeltetési feladatok folyamatos ellátása, karbantartási munkák számbavétele, bonyolítása, a terv szerinti felújítások bonyolítása, szerződéskötések vállalkozókkal, szolgáltatókkal, vállalkozók versenyeztetése, foglalkoztatása, szolgáltatók (közüzemi, kommunális stb.) tevékenységének ellenőrzése, a tulajdonosok, bérlők, használók tájékoztatása, jogos igényeinek kielégítése, igények felmérése, a közgyűlés megtartásának kezdeményezése, alkalmazottak felvétele, munkáltatói jogok érvényesítése, pénzintézetekkel (bankok, adóhatóságok, tb) kapcsolattartás, költségek tervezése, elszámolása.

Az ingatlan hasznosításával összefüggésben a jellemző műszaki adottságok felmérése, a közös területek, helyiségek, lakások hasznosítási javaslatainak kialakítása, a műszaki adottságok és a piaci információk alapján hasznosítási javaslatok kialakítása, pénzügyi elemzése, üzleti terv készítése.

Bérbeadás teljes bonyolítása a feladata: rendelésfelvétel, kereslet-kínálat áttekintése,  megbízó(k) tájékoztatása, partnerek felkutatása, kapcsolattartás (hatóságokkal, érdekképviseletekkel), szerződés előkészítése, bérek mértékének megállapítása, fizetési feltételek, bérbeszámítási lehetőségek, számlázás.

Az ingatlankezelő az ingatlan-befektetési tervek készítésekor a jellemző tulajdonságokat ismerteti, befektetői szándékokat vizsgálja, befektetői hatásosságot elemzi, megtérülési számításokat végez és értékel.

A kezelő a feladatai megoldásához szükséges mértékben rendelkezzen a tulajdonosok, bérlők, használók irányában a kapcsolatteremtéshez nélkülözhetetlen kommunikációs készséggel, és legyen jártas az üzleti tevékenységben, az üzleti tárgyalásokban.

A feladatai ellátása során legyen jártas a munkavállalókkal, a vállalkozókkal való kapcsolatteremtésben.

Az ingatlankezelő és társasházkezelő rendelkezzen műszaki, jogi, gazdasági, nyilvántartáshoz kapcsolódó és piaci ismeretekkel.