Társasingatlankezelő

Társasházkezelői (Közös képviselői) feladatok általános jegyzéke

Feladata a tulajdonostársak nevében, a tulajdonosok megbízásából és felhatalmazásából ellátandó ingatlanvagyon kezelése a társasház közgyűlésének, a társasházról szóló törvény és más jogszabályok figyelembevételével hozott határozata szerint; a közösség képviseletének ellátására a bíróság és más hatóság előtt is; továbbá a közgyűlési határozatok végrehajtása és döntési jogkör gyakorlása mindazon ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés hatáskörébe:

 1. Gazdasági, számviteli és pénzügyi tevékenység:
  • éves költségvetési javaslat elkészítése a közgyűlési döntéshez,
  • a tulajdonos közösköltség-hozzájárulásának kiszámítása az alapító okirat vagy szervezeti-működési szabályzat alapján, illetve közgyűlési jóváhagyása után annak közlése,
  • a bankszámlákkal, pénztárral kapcsolatos könyvvezetési feladatok szakszerű ellátása,
  • nyilvántartás vezetése a tulajdonosi közösköltség-befizetési kötelezettségről és a teljesítéséről,
  • a közös tulajdon bérletek nyilvántartása, a bérlők részére bérleti díj közlés és a bérleti díj beszedése,
  • a beérkező és kimenő számlák nyilvántartása,
  • a végzett munkák, szolgáltatások számláinak kifizetése (utalványozása),
  • a bankszámlák feletti rendelkezési jog gyakorlása,
  • a likviditási helyzet folyamatos figyelése, tervezése,
  • a munkabérek, a magánszemélyek megbízási és vállalkozási díjának számfejtése, kifizetése,
  • APEH-bejelentkezés és adatmódosítások intézése,
  • az adó- és társadalombiztosítási befizetési és bevallási kötelezettségek teljesítése,
  • egyéb, és adózással összefüggő ügyek intézése (határozatok végrehajtása és annak nyilvántartása),
  • az éves mérlegbeszámoló elkészítése,
  • az éves elszámolás elkészítése és közgyűlés elé terjesztése,
  • iratok, okmányok, bizonylatok megőrzése az irattárózás rendje szerint.
 2. Műszaki tevékenység:
  • műszaki bejárások, javítási feladatok meghatározása,
  • a szükséges építési-szerelési munkák megrendelése; a karbantartási, felújítási munkák elvégzéséhez kivitelezői árajánlatok beszerzése, a kivitelező munkáiról referenciák ellenőrzése,
  • a tervszerű üzemeltetési és karbantartási munkákhoz az átalányszerződések megkötése,
  • az elvégzett munkák ellenőrzése, átvétele, igazolása,
  • külön megbízással a felújítási, illetve nagyobb karbantartási munkák elvégeztetéséhez műszaki szakvélemény megrendelése, szükség szerint műszaki ellenőr biztosítása,
  • tűz-, érintés- és villámvédelemmel kapcsolatos szabványossági vizsgálatok elvégeztetése,
  • az azonnali beavatkozást igénylő hibák elhárításáról gyors intézkedés.
 3. Jogi tevékenység:
  • a törvényesség betartása és betartatása,
  • a szervezeti-működési szabályzat javaslatának kidolgozása,
  • a házirend javaslatának kidolgozása,
  • a jóváhagyott házirend betartatása,
  • munkaszerződés megkötése, munkáltatói jogok gyakorlása,
  • megbízási, vállalkozási szerződések kötése,
  • közös tulajdon bérleti szerződések kötése, bérbeadói jogok gyakorlása,
  • eljárás a hátralékos tulajdonosokkal szemben (ügyvéd bevonásával),
  • jótállási, szavatossági jogok érvényesítése (ügyvéd bevonása külön megbízással),
  • eljárás a tulajdon védelme, birtokháborítása ügyében,
  • jelzálogjog bejegyeztetése, nyilvántartása, törlése (ügyvéd bevonásával),
  • társasház birtokbavétele, illetőleg közösképviselő-váltás esetén átadás-átvétel lebonyolítása jegyzőkönyvben rögzítetten.
 4. Szervezési tevékenység:
  • a közgyűlés összehívásával és lebonyolításával kapcsolatos teendők ellátása és a közgyűlési anyagok elkészítése, irattárózása (meghívók, jelenléti ívek, meghatalmazások, megbízások, jegyzőkönyvek),
  • a közgyűlési jegyzőkönyvek (határozatok) tulajdonosok részére biztosítása, a társasház döntése szerint,
  • a tulajdonosok részére a félfogadás biztosítása,
  • a tulajdonosok egymás közötti jó kapcsolatának segítése,
  • a közgyűlés által választott bizottságok működésének elősegítése,
  • a bizottságokkal való jó együttműködés biztosítása,
  • munkavédelmi oktatás megszervezése a munkavállalók részére,
  • munkáltatói jogkörben a munkavállalók kiválasztása (gondnok, házfelügyelő, takarító stb.), javaslattétel a tulajdonosok felé.
 5. Ellenőrzési tevékenység:
  • a munkavégzések ellenőrzése,
  • a házirend betartásának ellenőrzése,
  • tűzvédelmi előírások betartásának ellenőrzése,
  • közös tulajdonú bérbe adott lakás, helyiség rendeltetésszerű használatának ellenőrzése,
  • a központi fűtést és melegvíz-szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók fűtőberendezésének, hőfogyasztásának ellenőrzése,
  • a közmű-fogyasztásmérők leolvasásának ellenőrzése.

Ha bonyolultabb jogi helyzeteknél, esetleg bíróságon képviselni, vagy jelentős kiadással járó felújítás végzésénél a közös képviselő mellett eseti megbízással ügyvédet, műszaki szakértőt, illetőleg műszaki ellenőrt is igénybe kell venni, a megbízások díját a társasház fizeti.

Eseti megbízás alapján

 1. Átvilágítás
  • Társasház gazdálkodásának, működésének átvilágítása, válságkezelés.
  • Energiagazdálkodás racionalizálása, gépészeti berendezések (fűtés-, melegvíztermelő, nyomásfokozó, felvonó, stb.) üzemeltetésének átvilágítása.
 2. Bonyolítás
  • Hibaelhárítás (készenléti szolgálat).
  • Karbantartási és fenntartási feladatok lebonyolítása.
  • Felújítási tevékenység lebonyolítása (tervezés, pályáztatás, szerződéskötés, műszaki ellenőrzés).
  • Ügyfélszolgálat működtetése.
 3. Ingatlankezelési terv készítése
  • Régió és környék ingatlanértéket befolyásoló elemzése
  • Ingatlan műszaki felmérése, elemzése, értékelése
  • Ingatlan kezelésének átvilágítása, gazdasági és pénzügyi állapotok elemzése
  • Piaci kereslet- kínálat- igény elemzése
  • Ingatlan felújítási, hasznosítási javaslatok, ajánlások
  • Megvalósítások elemzése, tesztelése, pénzügyi terv készítése (cash flow, fedezeti pont, megtérülési mutatók, hitellehetőségek- hitelelemzés, nettó jelenérték megállapítása)

Alvállalkozóinkkal

 1. Üzemeltetés
  • Épületek, építmények, közművek, gépészeti berendezések szakszerű üzemeltetése.
 2. Karbantartás
  • Üzemeltetéssel összefüggő karbantartási munkák a tervezéstől a kivitelezésig.
  • Karbantartási tervek elkészítése.
  • Tervezhető karbantartások, fenntartási feladatok elvégzése, bonyolítása alvállalkozói rendszerben: villanyszerelés vizvezeték szerelés központi fűtés szerelés tetőfedés (magastető – lapostető) épületbádogos munkák épületlakatos munkák,kőműves, burkoló munkák,festő, mázoló, tapétázó munkák, gipszkartonozás, épületasztalos munkák, kaputelefon szerelés, üvegezések.
 3. Hibaelhárítás
  • Gyors és szakszerű hibaelhárítás tapasztalt szakembergárdával.
  • Hibabejelentések vétele: ügyfélszolgálat üzenetrögzítő mobiltelefon
  • Hibaelhárítás: villanyszerelés, vízvezetékszerelés
  • Duguláselhárítás, tetőbeázás.
  • Bádogos szerkezetek, zárak.
  • Mágneszárak
  • Kaputelefonok, épületüvegezés.
 4. Felújítás
  • Külső falszerkezetek utólagos hőszigetelése, külső vakolatjavítások, homlokzatfestés, nyílászárók felújítása- cseréje
  • Lapostetőszigetelések, bádogos szerkezetek, magastető fedések
  • Lépcsőházak bejárati és üveges portáljai
  • Lépcsőházi hideg- (mettlachi) és melegburolatok (pvc)
  • Kémények, szellőzők kiváltása
  • Vízszintes és függőleges közművezetékek (ivóvíz, szennyvíz, fűtés, melegvíz)
  • Személyfelvonók
  • Központi kazánházak (fűtés-, melegvíztermelők)
  • Lépcsőházak világításhálózata
  • Kaputelefonok, felcsengetők
 5. Takarítás
  • Rendszeres takarítások: külső lépcsőházak, udvarok, járdák, belső irodák, lakások
  • Eseti takarítások: pince, padlás takarítása, építés befejezés utáni takarítás.
 6. Parkgondozás
  • Zöldterület karbantartás, fűnyírás, sövénynyírás.
  • Parkosítás.