Társasingatlankezelő

Társasházak és a fordított ÁFA

2008. január 02.

Név: Társas-Info Kft. Markotán Ágnes Cím: 8800  Nagykanizsa  Bajcsy-Zsilinszky u. 14. E-mail címe: tarsas.kft@chello.hu Adószám: 12665709-2-20 Adóazonosító jele: Feladás dátuma: 2008.01.02. Tárgy: Általános forgalmi adó E-iktatószám: e-070719 Levél szövege: Tisztelt Jogi- és Tájékoztatási Foosztály! Cégünk társasházak kezelésével foglalkozik. A társasházak részére szolgáltatások jellemzoen áfás tevékenységek. Értelmezési kérdésként merül fel: 1. A 2007. évi CXXVII. tv. […]
Tovább olvasom »

A pénzkezelési szabályzat

2007. június 08.

APEH 2007.06.08. A jelenleg hatályos számviteli törvény szerint a beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során a jelenleg hatályos számviteli alapelveket kell figyelembe venni. Az alapelvektől csak a törvényben szabályozott módon lehet eltérni. A törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján ki kell alakítani, és írásba kell foglalni a gazdálkodó adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő számviteli politikát. A […]
Tovább olvasom »

Ellenőrző bejárás

2007. május 06.

A TÁRSASHÁZKEZELŐ BEJÁRÁSA SORÁN A KÖVETKEZŐKET SZÜKSÉGES ELLENŐRÍZNI Nincs eltorlaszolva a lépcsőház, folyosó. Nincs felesleges tárgy elhelyezve a kapualjban. Közlekedők tiszták, rendesek, valamennyi kijárat működik, zárhatóak. Közös tárolók, szemétgyűjtők, pince, padlás tisztasága megfelelő, állatok, rágcsáló, rovar nincs. Kellemetlen szag nem zavarja a lakókat. A szeméttároló rendszeres ürítése biztosított. Tárolókban elhelyezett anyagok rendje szabályos. Beázás nem […]
Tovább olvasom »

Az építési napló

2006. március 16.

13. § Minden építési (létesítési) engedélyhez kötött, továbbá a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó egyéb építőipari kivitelezési munkáról a kivitelezőnek építési naplót kell vezetnie. Az építési napló vezetésének részletes szabályait és a napló kötelezően alkalmazandó mintáját e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 14. § (1) Az építőipari kivitelezési tevékenység résztvevői egymást az építési naplóba történő […]
Tovább olvasom »

Az erkély is a lakás része

2005. augusztus 28.

A patinás budapesti épületek egy részén olyan rossz műszaki állapotban vannak az erkélyek, hogy használatuk balesetveszélyes. Kinek a kötelessége az erkély felújításáról gondoskodni? Erről tájékoztat szakértőnk, dr. Horváth Gyula ügyvéd, a Dr. Hidasi és Társai Ügyvédi Irodából. A kérdés megválaszolása természetesen csak a társasházként működő épületek esetében jelent problémát. Ahhoz, hogy megállapítható legyen, ki köteles […]
Tovább olvasom »

A közös képviselő feladatai

2004. december 26.

A közösség ügyintézését a közös képviselő látja el. Közös képviselő jogkörében eljárva köteles a közgyűlés határozatait előkészíteni és végrehajtani, gondoskodva arról, hogy azok megfeleljenek a jogszabályok, az alapító okirat és a szervezeti-működési szabályzat rendelkezéseinek, minden szükséges intézkedést megtenni az épület fenntartásának biztosítása érdekében, közölni és beszedni a tulajdonostársakat terhelő közös költséghez való hozzájárulás összegét és […]
Tovább olvasom »

Fűtéskorszerűsítés

2004. június 30.

Nagykanizsán 1972. évben építették az első alagútzsalus központi (tömb) fűtéses épületet. Elsők között tízemeletesek, majd később négy emeletesek készültek. Az 1970-es években még az ÉTI kazánok képezték az épületfűtések „motorját„, amit 1980-tól a FÉG-VESTAL kazánok váltottak fel. De akárhogy is nézzük, már 2004-et írunk, és ezek a kazánok életük végét járják. A társasházak anyagi helyzetét […]
Tovább olvasom »

A közös képviselet funkciója

2004. február 27.

Ügyintéző és/vagy menedzser? A közös képviselet alapfunkciója, hogy – a tulajdonosok megbízásából – igazi gazdája legyen a társasháznak. Ez vagy belülről, vagy olyan vállalkozással oldható meg, ahol a vállalkozók személyes közreműködése biztosított. A jó gazda funkciójának betöltése azt jelenti, hogy a napi operatív feladatok ellátása mellett a közös képviselet (és személyzete) gondol a hosszútávra kiható […]
Tovább olvasom »

Jegyzőkönyvvezetés és a hangfelvétel

2003. december 17.

A társasházi közgyűléseken kiemelt fontosságú, hogy az elkészült jegyzőkönyv mit és hogyan tartalmaz, hiszen a jegyzőkönyvek tartalmazzák a közös képviselő tevékenységét részben meghatározó határozatokat, és a közgyűlésen elhangzott, a napirendekkel kapcsolatos kérdéseket, azokra adott válaszokat és a hozzászólásokat. Jegyzőkönyvet vezetni nehéz feladat. Egy jó jegyzőkönyv ideális esetben tartalmazza mindazt, ami a közgyűlésen elhangzik. Ilyen jegyzőkönyvet […]
Tovább olvasom »

Kötelező alkalassági idő

2003. április 17.

Minden építőanyagnak, szerkezetnek egyedi élettartama van. Az építőanyagok és épületszerkezetek valóságos elhasználódását több környezeti, szerkezeti hatás befolyásolhatja. Többek között (1) az alkalmazott műszaki megoldás, (2) más szerkezetekkel való kapcsolat kialakítása, (3) az anyag fajtája és minősége, (4) a kivitelezés minősége, (5) használat módja, (6) javítás gyakorisága és módja, (7) alkalmasan, vagy rosszul választott javítási időpontok, […]
Tovább olvasom »