Társasingatlankezelő

Ellenőrző bejárás

A TÁRSASHÁZKEZELŐ BEJÁRÁSA SORÁN A KÖVETKEZŐKET SZÜKSÉGES ELLENŐRÍZNI

Nincs eltorlaszolva a lépcsőház, folyosó. Nincs felesleges tárgy elhelyezve a kapualjban. Közlekedők tiszták, rendesek, valamennyi kijárat működik, zárhatóak.

Közös tárolók, szemétgyűjtők, pince, padlás tisztasága megfelelő, állatok, rágcsáló, rovar nincs. Kellemetlen szag nem zavarja a lakókat. A szeméttároló rendszeres ürítése biztosított. Tárolókban elhelyezett anyagok rendje szabályos. Beázás nem látható, világítás megfelelő.

Kaputelefonok működnek, csengetés, beszéd hallható, mágneszár gombnyomással nyitható. Mérőhelyek tiszták, megközelíthetőek, megvilágításuk megfelelő.

Postaládák, kaputelefonok feliratozása megvan, olvashatók. Lakók jegyzéke, házirend, tűzvédelmi szabályzat kifüggesztve, azok aktuálisak.

Belső közös területek megfelelően megvilágítottak, kapcsolók működnek, automaták jól vannak beállítva. Az összes izzó világít, vészvilágítás működöképes.

Tető, tetőablak, ereszcsatorna, kémények megfelelő állapotban vannak. Az alapfalak környékén látható-e vízfolt, vagy más elszineződés? A csatlakozások tömítése megfelelő, nincsenek repedések, hasadások, ahol a tető beázhat. A víz az ereszcsatornában, lefolyókban akadály nélkül le tud folyni, nem gyülemlik fel (falevél). A vízelvezető csövek épek, nem töröttek, nem rozsdásak, megfelelő távolságban vannak a ház falától.

A melegvíz felsővezetékek és felszállócsövek szigetelése megfelelő. Minden szelep, csap működik, megfelelően megjelöltek. A felsővezetékek rögzítettek, azok nem lógnak, nincsenek szabadon. A vízelvezető csövek és aknák tiszták. A villamos vezetékek rögzítettek, nem lógnak, nincs szabad (balesetveszélyes) csupasz vég. A vezetékekre nem aggattak fölösleges holmikat. A villamos szekrények jól megközelíthetők, megfelelő a megvilágítása. Vannak-e problémára utaló jelek: perzselődés, kirojtosodott kábel.

A fűtési rendszer vezérlőegységei tiszták, könnyű őket megtalálni, meg vannak jelölve. A vízmelegítő száraz, rögzített, szigetelése ép. A szelepek működnek, nincs szivárgás, nedvesedés.

Az épület külső falainak felületei (burkolatok, vakolat) stabil, megfelelő. Nincs vakolathiány, nincs kimosódott üreg. Az adott fal szilárd, időjárásbiztos.

A kémények függőlegesen állnak és sértetlenek. A kéménytéglák épek, a kitöltőhabarcs teljes. A szigetelés a füstelvezető nyílások és kémények körül sértetlen, minden elvezető nyílás ép. Nincsenek törött, vagy hajlott kémények. A füstelvezető nyílások tiszták, nem tömöríti el törmelék.

Az ablakok és ajtók sértetlenek és jó állapotban vannak, zárak működnek. Az ajtók nincsenek eltorlaszolva. Az ablakok, ajtók jól illeszkednek keretükben. Az ajtók jelölése egyértelmű, ajtón szám, lakó neve szerepel. A nyíló szárnyak függesztése megfelelő, sarokpántok, zárak nem töröttek.

Belső fal- és padlóburkolatok, korlátok tiszta és megfelelő állapotban vannak. Nincsenek a falon, padlón lyukak, repedések. A falról, ajtókról nem pattogzott le a festék. A padlóburkolat stabil, a csempe, járólap vagy szőnyeg nem vált fel.

A liftajtók könnyen és simán, az ajtó teljes egészében nyílnak, azonnal, szorosan záródnak. A fülke mindig az adott szint padlójával síkban áll. A hívógombok minden szinten működnek, azok tiszták és egyértelműen vannak megjelölve. A lift összes funkciógombja megfelelően működik. A fülke világítása megfelelő, a falon, padlón, mennyezeten nincs semmiféle éles szegély, vagy szerelék.

A kertkapuk könnyen záródnak, kerítés állapota, festése megfelelő. Az udvarok tiszták, nincs szemétlerakás. A járdák simák (nincs felfagyva), nem hiányos, szegélyek épek. A támfalak stabilak, nincsenek vetemedve, elgörbülve. A növények a falaktól megfelelő távolságban vannak, nem bántják az épületet.

A kert nem elhanyagolt, gondozott (fűnyírás, fák- bokrok ápolása).

A takarítási feladatok (épületbelső, udvar, járda, kapu) el vannak végezve, télen a csúszásmentesítés folyamatos.

A felsorolt szempontok között semmilyen különleges dolog nincs, mégis ha ezeket egy időpontban és jegyzőkönyvben rögzítve vizsgáljuk, az épület állapotáról olyan „fényképet” kapunk, amire alapozva tényleges feladatokkal tervezhetjük munkánkat.

Az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejét a 11/1985. ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM rendelet szabályozza. A jogszabály az épületek minőségjavításának egyik eszköze.

10 év a kötelező alkalmassági idő az (1) alapok, (2) teherhordó vázak, (3) födémek, (4) fedélszerkezetek, (5) függőleges teherhordó- és térelhatároló szerkezetek, (6) kémények, (7) talajvíz és nedvesség elleni szigetelések, (8) talajba kerülő épületgépészeti csővezetékek tekintetében.

5 év a kötelező alkalmassági idő a (1) tetőhéjalások, (2) válaszfalak, (3) csapadékvíz elleni szigetelés, (4) nyílászárok, (5) csapadékvíz elvezetés szerkezetei, (6) vakolatok, burkolatok, (7) szabadon vezetett épületgépészeti csővezetékek, (8) szellőző berendezések, (9) elektromos és (10) villámvédelmi vezetékek, hálózatok és a (11) felvonók tekintetében.