Társasingatlankezelő

Költségvetés

A társasházak életében is újra eltelt egy esztendő, amiről számot kell adni a közös képviselőknek és új reményekkel elkezdődött az új év, amit meg kell tervezni.

A közös képviselő költségvetési javaslatot készít, amely tartalmazza a közös tulajdonnal kapcsolatos várható bevételeket és kiadásokat költségnemenként, a tervezett karbantartási és felújítási munkákat, a közös költséghez való hozzájárulás összegét tulajdonosonként.

A közös képviselő az elmúlt évről elszámolást készít, amely az elmúlt évre elfogadott költségvetési terv vérehajtásának értékelése, beszámoló. Összehasonlításra kerülnek a tervezett és tényleges kiadások költségnemenként, ezen belül a karbantartásokat az elvégzett munkák szerint részletezi. Szerepeltetni kell hogyan alakultak a tervezett és tényleges bevételek források szerint, a tulajdonostársak hogyan teljesítették a közös költséghez való előírt hozzájárulásukat. A pénzkészletek kezelési helye szerint részletezi a tényleges bevétel és kiadások különbségének záróegyenlegét, valamint a közösség egészét terhelő kötelezettségeket.

Minden elszámolásnak az alapja a jó és átlátható, részletes tervezés. A társasházak kiadásai alapvetően tulajdonosi és fogyasztói költségekre oszthatók. A fogyasztói költségek közé soroljuk a víz-csatornadíjat, a fűtés- melegvízelőállítás költségeit és a szemétszállítási díjat. A tulajdonosi költségek között szerepelnek az épület közös tulajdonban lévő részei és berendezései (kazánok, felvonó, nyomásfokozó, víz-,szennyvíz-, fűtés-, elektromos vezetékek, kémény, …) üzemeltetésének és karbantartásának kiadásai, valamint bérkifizetések, biztosítási díjak, ügyviteli kiadások.

Ez évben is meg kell küzdeni az áremelkedésekkel: szemétszállítás, kéménysepretés, víz-csatornadíjak önkormányzati rendelet szerinti; az igénybevett szolgáltatásoknál megállapodás szerinti változások beépítése a költségvetésbe.

Az infláción felül az adótörvény változásai is befolyásolják a költségvetést: január 01-től 25%-os általános forgalmi adó terheli az ügyvéd, végrehajtó és nem utolsó sorban a lakóházkezelés munkadíjakat. Figyelembe kell venni a bejelentett villamos áram és földgáz áremelkedéseket is.

Lehet-e a lakók terheinek emelése nélkül életképes költségvetést készíteni?

Sok társasháznak jó bevételi lehetőség a tető-, az összefüggő falfelület-, a használaton kívüli közös tároló bérbeadása. Sajnos városunkban ezen bérbeadásokra minimális a kereslet.

Épületszerkezeteken, berendezéseken is dolgozik az idő vas foga. Az épület és részei életének hosszabbításához elengedhetetlen és szükséges eszköz a tervszerű megelőző karbantartási feladatok végrehajtása. Az épületszerkezet kora, állapota, használata alapján határozhatók meg a szükséges karbantartások, amik pénzszűke miatt általában hibaelhárításban nyilvánulnak meg.

Az épületek kora, az elmaradt karbantartási munkák sok esetben halaszthatatlanná teszik egyes épületszerkezetek, berendezések komolyabb javítását, esetleg felújítását.  A felújítási munka tervezése, javaslatba hozása a pénzügyi fedezet tárgyalása nélkül vágyálom marad. Népszerűtlen javasolni a felújítási alap emelését, a közös költségen felül egyösszegű befizetést, vagy hitelfelvételt, de ha a többletbefizetéseket konkrétan az adott feladathoz kötik: a tervből valóság lesz és az elszámolás is egyszerűbb.

Az éves költségvetés, illetve elszámolás közgyűlés általi elfogadása általában a közgyűlésen jelen lévő tulajdonostársak tulajdoni hányada alapján számított egyszerű szavazattöbbségével eldönthető. Ez alapján a költségvetésről, elszámolásról akár ismételt közgyűlésen is határozat születhet . Mégis fontos, hogy a lakóközösség nagy többsége egyetértésével szülessen meg az éves költségvetés, amiben a tulajdonosok közös érdekeinek kell érvényesülni.

A társasház éves elszámolásáról, a költségvetés megállapításáról szóló közgyűlést legkésőbb május 31-ig meg kell tartani.