Társasingatlankezelő

A képviselő felelőssége

Mit jelent a közös képviselő erkölcsi, anyagi és büntetőjogi felelőssége?

A közös képviselő felelőssége három kategóriába sorolható, úgymint erkölcsi, anyagi és büntetőjogi felelősség.

 1. Erkölcsi felelősség
  Az erkölcsi felelősség általában annak vizsgálatát jelenti, hogy a közös képviselő megtett–e mindent a megbízó érdekében vagy sem, azzal a feltétellel, hogy kimutatható kárt tevékenységével nem okozott.

  Az erkölcsi felelősségnek eleget tesz a közös képviselő többek között:

  • a megalapozott költségvetési javaslattal (az írásban elkészített költségvetési javaslat a közgyűlésen történő szóbeli kiegészítéssel a tulajdonosokat döntési helyzetbe hozza);
  • A közösköltség–hátralékosokkal szemben következetesen fellép (2–3 hónap után felszólítja a hátralékosokat, és a fizetés iránt az eljárást megindítja);
  • a gazdálkodás során körültekintően jár el (a tulajdonostársakkal jó együttműködést alakít ki, a karbantartási, felújítási munkáknál a vállalkozók kiválasztásában, a szerződések megkötésénél, a munkák átvételénél körültekintően jár el stb.). 
 1. Anyagi felelősség
  Az anyagi felelősség kérdése akkor vetődik fel, ha a közös képviselő valamilyen kötelezettség teljesítésében önhibájából mulasztott, vagy nem az elvárható gondossággal jár el. Ilyen esetek lehetnek például a következők:

  • Nem a közgyűlés döntése vagy pénzhiány akadályozta azt, hogy a társasház részéről határidőre befizessék az adókat, teljesítsék a társadalombiztosítási kötelezettségeket, illetőleg benyújtsák az adóbevallásokat, hanem azt a közös képviselő nem vagy késve teljesítette. A határidő–mulasztás, illetve nem teljesítés következménye bírság, késedelmi kamat.
  • A társasháznak volt fedezete a közüzemi számlák kifizetésére, de azt a közös képviselő nem fizette ki határidőre, ezért a számla utólagos kiegyenlítése miatt késedelmi kamat jelentkezik.
  • A kötelező hatósági feladatokról nincs tájékoztatva a közgyűlés, és ezáltal a költségvetési javaslatban, illetve a jóváhagyott költségvetésben sem szerepelt annak pénzügyi fedezete. Ennek következtében a hatósági előírás teljesítése is elmaradt. A hatóság ellenőrzése következtében bírságot kell fizetni a társasháznak. 
 1. Büntetőjogi felelősség
  A Büntetőjogi felelősség akkor merül fel, ha életet vagy testi épséget veszélyeztető karbantartási munka a közös képviselő mulasztásából maradt el, és ebből fakadóan baleset következett be.