Társasingatlankezelő

A társasház- és ingatlankezelők etikai jellemzői

Mindenkor lelkiismeretesen képviseli ügyfelei érdekeit, és semmilyen tevékenységben nem vesz részt, melyről joggal feltételezhető, hogy ügyfelei legjobb érdeke ellen szól.

Mindenkor pontos pénzügyi és az ingatlan állapotát tükröző egyéb nyilvántartást készít és vezet, mely adatok az ügyfél számára betekintés céljából minden észszerű időben hozzáférhetőek.

Az ügyfeleivel egyeztetve, de legalább a törvény által előírt rendszeres időközönként gazdasági beszámolót készít az ügyfelei ingatlanáról.

Mindig a valóságnak megfelelően ismerteti az ügyfelei ingatlanával, vagy az azzal összefüggő műveletekkel kapcsolatos adatokat.

Kellő gondossággal intézi az általa kezelt ingatlan karbantartását és kezelését és minden észszerű erőfeszítést megtesz, hogy azt megvédje minden előrelátható eseménytől és veszteségtől. Az ezzel kapcsolatos információkat minden lehetséges módon ügyfelei elé tárja, hogy azok a megfelelő döntést hozhassák a szükséges intézkedések megtételére, illetve az intézkedés anyagi feltételeinek biztosítására. Amennyiben az ingatlan tulajdonosai nem a megfelelő döntést hozzák, vagy egy szükséges intézkedés anyagi fedezetét nem biztosítják, köteles ügyfeleit az intézkedés minden előrelátható következményéről a megfelelő módon tájékoztatni.

Nem keveri saját pénzalapjait ügyfelei pénzalapjaival, és nem használja fel egyik ügyfele pénzalapját egy másik ügyfél javára. Az ügyfelei pénzalapját megbízotti bankszámlán vezeti, valamely pénzintézetben.

Az ügyfelének szolgáltató magánszemélytől, szervezettől, kivitelezőtől nem fogad el sem közvetlenül, sem közvetve semmilyen kedvezményt, díjazást, jutalékot, árengedményt vagy más juttatást, sem pénzben, sem más formában, mely juttatásról feltételezhető, hogy a juttatást nyújtó saját magának a kedvezőbb megítélést hivatott elősegíteni.

Ügyfele előzetes hozzájárulása nélkül nem tár harmadik személy elé a kezelt ingatlannal, ügyfele személyes vagy üzleti ügyeivel kapcsolatos adatot vagy információt, mely ügyfelére nézve sértő vagy káros lehet, kivéve ha az épület kezelőjét erre jogszabály, vagy rendelet kötelezi.

A kezelő hivatásához illő módon viselkedik volt ügyveleivel, illetve azok képviselőjével szemben, bármely okból is szűnt meg velük az ingatlankezelésre vonatkozó szerződés. Minden olyan információt vagy adatot, illetve iratot volt ügyfelei rendelkezésére bocsát, melynek az ő kezelési tevékenysége alatt, vagy azt követően jutott a birtokába.

A kezelő és ügyfelei között létrejött írásos szerződés nyelvezete világos és egyértelmű, tartalmazza a felek által elfogadott egyedi feltételeket, szolgáltatásokat.

Nem tesz semmilyen megalapozatlan, sértő, becsmérlő, versenytársai tevékenységét elmarasztaló megjegyzést más kezelővel kapcsolatban, ilyen kijelentésre mást sem ösztönöz, és nem hatalmaz fel.

Saját tevékenységével kapcsolatban nem túloz, és nem állítja be hamisan az általa ajánlott szolgáltatásokat más kezelők szolgáltatásaival szemben.

Mindenkor az alkalmazandó törvények, országos és helyi önkormányzati rendeletek ismeretében és betartásával végzi tevékenységét, a legmagasabb erkölcsi és etikai normák szerint.