Társasingatlankezelő

Közös Képviselők Kalauza 2000.

Kedves Olvasók!

Mindannyiunk számára fontos a jó minőségű lakókörnyezet. Budapest mintegy       kétmilliós lakossága javarészt társasházakban él. A társasházak állapota és működése tehát alapvetően befolyásolja a fővárosiak életfeltételeit és közérzetét.

Nagy felelősség nyugszik a közös képviselők vállán, amit egyedül, önmagukra utalva nehezen tudnának vállalni. A Fővárosi Önkormányzat a maga eszközeivel igyekszik a segítségükre lenni abban, hogy közmegelégedésre végezhessék munkájukat. A Közös Képviselők Kalauza és a minden évben megrendezett Társasházi Közös Képviselők Fóruma azon információk tárháza, amelyek nélkülözhetetlenek mindennapi munkájához.

A Fővárosi Önkormányzat évről évre nagyobb figyelmet és anyagi ösztönzést       nyújt a városrehabilitációhoz, az egyes társasházak és lakókörzetek megújulásához. Idén Városrehabilitációs Keretünk szabályzásának módosításával olyan társasházak számára is elérhetővé tettük a támogatást, ahol a lakók egy része szociális helyzete folytán nem tud részt vállalni a felújításból. A társasházi közgyűlés szuverén döntése és a helyi önkormányzat ajánlása alapján a főváros finanszírozza a rekonstrukciót. A       többi lakónak sem kell többet fizetnie a rászorulók helyett, mivel a Fővárosi Önkormányzat indokolt esetben vissza nem térítendő támogatást nyújt.

Az erről szóló rendelet sok egyéb lényeges információ mellett az elkövetkező oldalakon olvasható. A Fővárosi Vízművek Rt., a Fővárosi Gázművek Rt., a Díjbeszedő Rt., a Fővárosi Közterület–fenntartó Rt., a Fővárosi Csatornázási Művek, a Budapesti Távhőszolgáltató Rt., a Fővárosi Kéményseprőipari Kft., valamint a Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. szolgáltatásairól, valamint a budapesti díjkompenzációs rendszerről szintén megtalálható minden fontos adat ebben a kiadványban.

Őszintén remélem, hogy a Kalauz hasznos segítője lesz a társasházi közös képviselők tevékenységének, és megrövidíti az utat a társasházak külső és belső megújulásához.

 

Üdvözlettel:  Demszky Gábor