Társasingatlankezelő

Van-e jövője nagykanizsán a társasházkezelő szakmának?

2003.márciusában fejeződik be a TIT szervezésében Nagykanizsán először a társasházkezelői tanfolyam. A hallgatók a vizsgák letétele után középfokú végzettséget kapnak, ami alapveteően lakóházak kezelésére, közös képviselői munka vállalására jogosít.

Megkérdeztük Polai Mártát a TIT nagykanizsai irodavezetőjét hogyan látja, lesz e munkájuk a frissen végzett társasházkezelőknek?

Polai Márta:(válasz)

Nagykanizsán közel 400 társasház közösség működik. Többségüket valamely tulajdonostárs irányítja, mint közös képviselő. Egyre nagyobb az igény a szakképzett, megfelelő felkészültségü lakóházkezelőkre.

Mekérdeztük az Ingatlankezelési Intézmény vezetőjét, hogyan látja ezt a helyzetet?

Kámán László: (válasz)

2002.janauár 08-án hosszas előkészítő munka után megalakult a Nagykanizsai Lakásüzemeltetők Képviseleti és Érdekvédelmi Egyesülete. Azóta eltelt egy tapasztalatokkal teljes év. Az egyesület elnökét kérdeztük mi a véleménye a kezelői szakma jövöjéről?

Horváth Lajos: (válasz)

Városunkban a tömbházak többsége a keleti városrészben található. A jelenlegi Platán soron 1960-ban épültek az első lakóépületek. A kilencvenes években a magánosítás következtében a lakóépületek 90%-a magántulajdonba került a maguk műszaki, anyagi és szociális problémáival. A magánszférában ür keletkezett a házkezelés területén: ki legyen a közös képviselő?

Milyen feladatokat is jelent a gyakorlatban a házkezelési tevékenység?

(valaki könyvelő) …..: a társasház pénzügyi-számviteli rendje megköveteli, hogy a kezelő évente készítsen költségvetési javaslatot, ami alapján – közgyűlési jóváhagyást követeően – a tulajdonosok közös költséghez való hozzájárulásukat a kiközlés alapján teljesítik. Nyilvántartást kell vezetni a tulajdonosok befizetéseiről. Bérleti szerződések szerint kiközli a fizetendő bérleti díjakat, beszedi azokat és nyilvántartást vezet róluk. Intézi a végzett munkák, szolgáltatások számláinak kifizetését. A munkabérek, megbízási díjak számfejtését és kifizetését végzi, teljesíti az adó- és társadalombiztosítási befizetési és bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségeket, az adózással összefüggő ügyeket intézi. A számviteli törvény szabályai szerinti bankszámlákkal, pénztárral kapcsolatos könyvvezetési feladatok szakszerű ellátásáról gondoskodik. Elkészíti az éves elszámolást, mérleget, amit elfogadásra a közgyűlés elé terjeszt

Dr.Balogh Attila: A kezelőnek rendelkezni kell annyi jogi ismerettel, hogy biztosítani tudja a törvényesség betertását. Feladata, hogy az általa kezelt társasházra kidolgozza a szervezeti- működési szabályzat és házirend javaslatot. A közgyűlés felhatalmazása alapján munka-, megbízási-, vállalkozási- és bérleti szerződéseket köt. A közös költséget nem fizető tulajdonosokkal szemben eljár, gondoskodik azok bírósági behajtásáról, intézi a földhivatali jelzálogjog bejegyzést.

Tuboly Tibor: Feladatai közé tartozik a közgyűlések előkészítése, összehívása, azok lebonyolítása, a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvek készítése. Félfogadással a tulajdonosok rendelkezésére kell állnia. Fontos, hogy jó kapcsolatteremtő képességével segítse a tulajdonosok, lakók egymás mellett élését, sokszor rajta múlik egy-egy konfliktus megoldása. Munkáltatói jogkör gyakorlójaként javaslatot tesz a munkavállalók kiválasztására, szervezi munkavédelmi oktatásukat. Szorosan együtt kell működnie a közgyűlés által választott bizottságokkal, segítenie kell munkájukat.

Ellenőrzési tevékenysége kiterjed a munkavégzésekre, házirend betartására, tűzvédelmi előírások betartására.

Markotán Tibor: A társasház energiagazdálkodását irányítja. Folyamatosan ellenőrzi a központi fűtést és melegvízszolgáltatát igénybevevők hőfogyasztását, azok biztosítottságát. Nyilvántartást vezet a különböző fogyíasztásmérők leolvasásáról. Javaslatot tesz és dolgoz ki az energiagazdálkodás javítására.

Műszaki bejárásokat tart a javítási feladatok meghatározására. A karbantartási, felújítási munkák elvégzéséhez ajánlatokat kér, ellenőrzi a referenciákat. A szükséges építési- szerelési munkákat – felhatalmazás alapján – megrendeli, ellenőrzi és átveszi. Javaslattal él a közgyűlés felé, ha szakértői szakvélemény szükséges és azt megrendeli. Szervezi és tervezi a tervszerű üzemeltetési és karbantartási munkálatokat.

Milyen munkaigénye van a társasházkezelő tevékenységnek?

Markotán Tibor: a teljeskörü társasházkezelői tevékenység magában foglalja a könyvelési szolgáltatást (költségvetési terv készítése, elszámolása, bevétel-kiadások könyvelése, hátralékok behajtása, adatszolgáltatások- bevallások és bérszámfejtések készítése), ami a munkaidő kb. 40%át teszi ki. A kezelői feladatok (számlák ellenőrzése, helyszini szemlék, közgyűlések, számvizsgáló bizottság ellenőrzései, fogadóórák, fogyasztásmérő órák leolvasása, munkák felügyelete) a munkaidő 50%-t jelenti. A maradék kb. 10% időben a különböző irodai munkák kerülnek végrehajtásra (levelezések, ingatlannyilvántartási feladatok). Nem elhanyagolható az közlekedésre, utazásra eltöltött idő sem, ami az összes ügyintézéssel vele jár. Összességében egy átlagos társasház kezelői feladataira minimum évi 200 munkaóra tervezhető.

Megfizetik-e jelenlenleg a profi társasházkezelőt?

Markotán Tibor: Sajnos nem. Nehéz más szakmákkal összehasonlítani. Mivel ügyvédekkel, könyvelővel, mérnökökkel kell együtt dolgoznia, talán nem hamis összehasonlítási alap e szakmák elismertsége. Jelenleg városunkban egy átlagosnak mondható komplex társasházkezelői vállalkozási szerződés rezsióradíja 1000.-forint + áfa.